Ετικέτα: LEADER

Πρόσκληση Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LEADER «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του Στρατηγική Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Με την παρούσα πρόσκληση καλείστε σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για την ...