ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Grevenapress

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
– Για δικαιούχους προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι το Grevenapress ενδιαφέρεται να απασχολήσει ασκούμενους μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Τα στοιχεία της εταιρίας μας είναι καταχωρημένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@grevenapress.gr