Ετικέτα: ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προσκαλεί άνεργες γυναίκες, ηλικίας έως 49 ετών, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προσκαλεί άνεργες γυναίκες, ηλικίας έως 49 ετών, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προσκαλεί άνεργες γυναίκες, ηλικίας έως 49 ετών, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την ένταξη στο Μητρώο ...